Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό τη διδασκαλία των βασικών αρχών αλλά και των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των διάχυτων συστημάτων ευαίσθητων στο περιβάλλον (context-aware, pervasive systems). Η διδασκαλία βασίζεται σε διαλέξεις, που καλύπτουν θεωρητικά θέματα, αλλά και σε εργαστήρια που καλύπτουν πρακτικές πτυχές του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συμβόλαιο του μαθήματος.

Διαλέξεις

Εργαστήριο

Κώδικας επικοινωνίας